Nr. 1-2 (2011): Fødsel og skapelse
Fødsel og skapelse

Dette dobbeltnummeret av Din er et festskrift dedikert til Ingvild Sælid Gilhus, i anledning hennes 60-årsdag 27. januar 2011. Festskriftet samler noen av Gilhus’ elever (tidligere og nåværende stipendiater) og noen av hennes nærmeste kollegaer fra Universitetet i Bergen.

Vi ønsker med dette å hedre en høyt skattet og avholdt kollega, som har satt et sterkt preg på religionsvitenskap som fagdisiplin i Norge.