Forfatterinstruks

DIN publiserer originalartikler om religion i vid forstand, gjerne med tverrfaglig profil. Redaksjonen øsker velkommen manuskripter, både i tilknytning til annonserte tema og med tanke på tematisk åpne nummer. Tidsskriftet er fagfellevurdert og rangert på nivå 1 i norsk sammenheng. DIN trykker også bokessays og anmeldelser av bøker innenfor fagfeltet. Innsendte artikler må ikke være publisert andre steder eller være sendt til andre vitenskapelige tidsskrifter/forlag mens de er til vurdering i DIN.

Manuskript sendes elektronisk til ansvarlige redaktører: Marianne Hafnor Bøe (marianne.boe@uis.no), Jane Skjoldli (Jane.Skjoldli@hvl.no) og Ragnhild Johnsrud Zorgati (r.j.zorgati@ikos.uio.no) som vedlegg til e-post. Alle bidrag blir vurdert av redaksjonen og deretter av to fagfeller.

KRAV TIL MANUSKRIPTET
Manuskriptet til en artikkel skal utover selve teksten inneholde:

  • Tittel
  • Norsk ingress (ca. 15 linjer)
  • Engelsk sammendrag (ca. 15 linjer)
  • 3-5 nøkkelord (engelsk)
  • Litteratur/kildeliste
  • Eventuelle noter
  • Forfatteropplysninger (navn, adresse, e-post).

Lengden på manuskriptet bør normalt ikke overstige 20 sider alt medregnet. Hver side skal inneholde rundt 2000 i tegnstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.
Tittelen skal være kort og beskrivende for artikkelens innhold. Den kan også ha en underordnet tittel. Undertitler (avnittsoverskrifter) skal ikke ha mer enn to nivåer. Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift.

REFERANSESTIL

Manuskripter som sendes til DIN skal følge referansestilen Chicago B (forfatter-årstall-varianten). Instruksjoner for referansestilen finnes her: https://sokogskriv.no/referansestiler/chicago-forfatter-aar.html#henvisning-i-teksten

Fra forlaget: Benytt Crossref sin Simple Text Query for å sjekke referanseliste og finne doi for artikler som har dette: https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

ILLUSTRASJONER
Redaksjonen i DIN har et sterkt øske om at forfattere lar illustrasjoner følge artiklene. Det er imidlertid den enkeltes ansvar å sørge for at rettighetsinnehavere er blitt forespurt og har gitt sin godkjennelse.

MANUSKRIPT TIL BOKANMELDELSE
Lengden på anmeldelsen bør normalt ikke overstige 3 sider. Hver side skal inneholde rundt 2000 tegn i størrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Tittelen på bokanmeldelsen skal inneholde: Forfatternavn, årstall for utgivelse. Boktittel med undertittel (i kursiv). Forlag og utgivelsessted. Sidetall. Anmelderens navn. Det er fint om du gir anmeldelsen en egen tittel, men de nevnte opplysningene settes da i en underordnet tittel.

Velkommen som bidragsyter i DIN!