Skapelse og syndefall i tidlig aleksandrinsk teologi

Sammendrag

Et sentralt grunnlag for kristendommens forståelse av mennesket og dets relasjon til Gud er Bibelens fremstilling av skapelse og syndefall. Men Bibelens skapelsesfortellinger lar mange spørsmål stå åpne og trenger utlegning og tolkning for å kunne fungere tilfredsstillende som grunnlag for troen. Eksempler på slike spørsmål kan være: Hva menes med at mennesket ble skapt i Guds billede? Hva var egentlig årsaken til menneskets syndefullhet? Hvordan skal vi tolke Bibelens to skapelsesfortellinger i forhold til hverandre? Hva var meningen med å skape mennesket med en fri vilje? Slike spørsmål ble reist og diskutert allerede i Oldkirken. Blant de som kommer med forslag til svar, er de to tidlige aleksandrinske teologene Klemens og Origenes. Begge lever før de økumeniske konsilene (det første i Nikea i 325) hvor kirkens læresetninger gradvis blir slått fast. På grunn av deres tidlige plass i tradisjonen og deres kreative anvendelse av gresk filosofi, er deres skrifter interessante og viktige for forståelsen av den teologiske læreutviklingen i oldkirken.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.