Tidsskriftet

HOVEDFOKUS OG SPENNVIDDE

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.

OM FAGVURDERINGSPROSESSEN

Alle bidrag blir sendt til minimum to fagfeller, hvorav minst en har spesialkompetanse på det feltet artikkelen plasserer seg innenfor. Bidraget blir vurdert etter hvorvidt det har nyhetsverdi samt er klart formulert innenfor gitt teoretisk, empirisk og metodisk diskurs. Artikkelforfatter får tilbakemelding fra fagfeller innen fortrinnsvis fire uker etter levert manus.

OPEN ACCESS-RETNINGSLINJER

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

ARKIVERING

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i DIN lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

Informasjon om opphavsrett

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til forfatteren av arbeidet og til at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.