Pilegrimsveien som kulturarv

Sammendrag

I Norge opplever vi det noen omtaler som en "pilegrimsrenessanse". Artikkelen tar utgangspunkt i den statlige satsningen på pilegrimsleden til Trondheim og diskuterer hvordan moderne pilegrimskultur i Norge er blitt del av en omfattende kulturarvsproduksjon. Pilegrimsleden til Trondheim blir i stor grad formet etter mønster av Santiago de Compostela hvor det legges vekt på vei og vandring. Selve leden blir utpekt som kulturarv og den blir legitimert i en kulturarvsdiskurs. Artikkelen prøver å vise hvorfor det legges slik vekt på veien og vandringen i en norsk kontekst.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.