Jakten på gnostiske egg

Sammendrag

Det har iblant vært hevdet at gnostisismen er påvirket av orfismen. Med dette som utgangspunkt blir det i denne artikkelen undersøkt hvorvidt det orfiske motivet med verdensegget og guden Fanes som kommer ut av det, har satt noen spor i gnostiske myter. Det viser seg at motivet kan påvises, men er klart mindre belagt enn det enkelte har hevdet. Egget ser ut til å ha vært et lite attraktivt symbol for gnostikere; derimot er det tegn som tyder på at Fanes-skikkelsen kan ha hatt et visst gjennomslag.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.