Redaksjon

Redaktører

Marianne Hafnor Bøe, Universitetet i Stavanger
Jane Skjoldli, Universitetet i Stavanger
Ragnhild Johnsrud Zorgati, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd

Gina Dahl - Arkivverket
Asbjørn Dyrendal - NTNU
Cora Alexa Døving - HL- senteret. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Mona Helen Farstad, Høgskulen på Vestlandet
Ingvild Sælid Gilhus - Universitetet i Bergen
Thomas Hoffmann - Københavns Universitet
Anne Kalvig - Universitetet i Stavanger
Siv Ellen Kraft - Universitetet i Tromsø
Marie Steine von der Lippe, Universitetet i Bergen
Simon Sorgenfrei - Södertörns högskola
Jan Svanberg - Högskolan i Gävle
Bjørn Ola Tafjord - Universitetet i Tromsø
David Thurfjell - Södertörns högskola
Sissel Undheim, Universitetet i Bergen
Terje Østebø - University of Florida