Natur, myte, kropp og arkitektur

Sammendrag

I det gamle Egypt fantes det ingen helhetlig kanonisk tekst som skildret forløpet i skapelsesmytene. Utdrag fra slike myter kan imidlertid isoleres og rekonstrueres fra forskjellige religiøse skrifter, særlig ritualtekster. Først og fremst er slike ritualtekster nedtegnet i graver. Skapelsen har altså en rituell funksjon knyttet til gravens rolle og den dødes gjenoppstandelse.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.