Natur, myte, kropp og arkitektur

Sammendrag

I det gamle Egypt fantes det ingen helhetlig kanonisk tekst som skildret forløpet i skapelsesmytene. Utdrag fra slike myter kan imidlertid isoleres og rekonstrueres fra forskjellige religiøse skrifter, særlig ritualtekster. Først og fremst er slike ritualtekster nedtegnet i graver. Skapelsen har altså en rituell funksjon knyttet til gravens rolle og den dødes gjenoppstandelse.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.