Gjenfødsel på caminoen til Santiago de Compostela

Sammendrag

Caminoen til Santiago de Compostela er i dag Europas viktigste pilegrimsvei. Den tiltrekker seg reisende fra store deler av verden med ulik religiøs og livssynsmessig bakgrunn. Artikkelen fokuserer på oppfatninger av caminoen som et liminalt, transformativt rom. Kildene er vandringsberetninger og refleksjoner i tidsskriftet Pilegrimen, medlemsbladet til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob. Hensikten er å vise noe av variasjonen i hvordan vandrere opplever fornyelse og gjenfødsel ved å gå caminoen, og hvordan bladets formidling gjenspeiler en forskyvning mot individualisert, kroppsorientert åndelighet, som mange forskere hevder er karakteristisk for senmoderne religionsutvikling.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.