Nr. 1-2 (2020)
Beskrivelse av nummer

Det var det året det var så bratt sang Øystein Sunde i sin tid. Ã…ret han sang om var 1965, men teksten var i grunn bare en spøkfull parodi på foreldregenerasjonens hang til å stadig snakke om hvor tøft det var i hine hårde dager. Ã…ret 2020 nærmer seg slutten, og det har definitivt vært et år som har vært både bratt og tungt for mange. Korona-viruset har herjet rundt i verden, og vi står fortsatt midt i en pandemi hvis utvikling kan synes både overveldende og skremmende. Til tross for hjemmekontor, digital undervisning, hybridløsninger og mangel på fysisk og sosial kontakt, forsøker vi alle etter beste evne å holde de faglige hjulene i gang. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at pandemien har gjort det vanskelig for mange å gjennomføre planlagt forskningsaktivitet dette året. Enten man er blitt forhindret fra å reise på forskningsopphold, ta i mot gjesteforskere, delta på konferanser eller har manglet arbeidsro til å skrive. Vi i redaksjonen er derfor veldig takknemlige for at vi på tross av denne krevende situasjonen har fått inn bidragene som utgjør høstnummeret for 2020.