Ingen spøk: En studie av religion og humor

Sammendrag

Religion og humor er et stort tema. Dette temaet blir tatt opp i en nylig utkommet bok med tretten bidragsytere. Boken er redigert av Pål Ketil Botvar, Ann Kristin Gresaker og Olav Hovdelien og bygger på forskningsprosjektet, "Humor og religion - konflikt, dialog og endring". Boken dreier seg hovedsakelig om religion og livssyn i Norge, så selv om den inkluderer enkelte utblikk til andre steder, for eksempel amerikansk og britisk religionshumor og twitter i den svenske kirken, kunne den hatt Norge med i tittelen. Et bakteppe for boken er Jyllandspostens fremstillinger av Muhammed samt terroren mot Charlie Hebdo, som jo viser at humor slett ikke alltid er en spøk.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.