Global kristendom. En samtidshistorie

Sammendrag

Boken avgrenser seg, som undertittelen sier, til nåtiden. Noe annet ville også vært umulig om den ikke skulle blitt for stor. Boken er delt inn i 9 kapitler, hvorav 7 kapitler, hvert på rundt 25-30 sider, skal dekke hvert sitt større geografiske område. De to siste kapitlene er kortere og handler om kristendom i Norge, og det siste kapittelet tar for seg globale utviklingstrekk, som veksten i karismatiske former for kristendom; økumenisk kirkesamarbeid; svekket oppslutning om kristendom i Vesten (sekularisering) og økt kristen aktivitet i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Boken utmerker seg med et fyldig noteapparat som viser forfatternes fagkompetanse, knytter an til aktuelle fagdebatter og gir nyttige tips til videre lesning. Den er utstyrt med indeks og en fyldig bibliografi.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.