Påfuglengelens flukt
PDF

Emneord (Nøkkelord)

yezidism
okkultisme
satanisme
new age

Sammendrag

Påfuglengelen Melek Tawus (kurdisk: Tawusi Melek) er sentral i mytologien til yezidiene, ei etno-religiøs gruppe fra Mesopotamia. Muslimer og kristne identifiserer Melek Tawus med djevelen, og baktaler og forfølger hans tilhengere.

I det følgende vil jeg se på hvordan Melek Tawus og yezidismen presenteres i den globaliserte nyreligiøsiteten, sammenliknet med hvordan han oppfattes blant yezidiene selv, og med etablerte historiske fakta.

Først presenteres sentrale elementer i yezidienes tradisjoner, samt religionsfaglige teorier om deres historiske utspring, og om bakgrunnen for de vedvarende påstandene om satanisme. Deretter drøftes hvordan sentrale esoterikere og okkultister har funnet plass til Melek Tawus og yezidismen i sine myter og historiefortellinger. Artikkelen analyserer hvordan påfuglengelen og yezidiene framstilles hos Madame Blavatsky og hvilken innflytelse de kan ha hatt på det esoteriske systemet til George Gurdjieff. Videre drøftes framstillinga av Melek Tawus i tradisjonen etter Aleister Crowley, og til sist hvordan Melek Tawus blir lansert på det religiøse supermarkedet av Mark Amaru Pinkham.

I tillegg til publiserte tekster og drøftinger i sosiale media som Facebook og YouTube, har jeg innhentet kommentarer fra forskere, fra yezidier i Europa og Midtøsten, og fra deltakere i de aktuelle grupperingene i Vesten.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.