Redaksjonelt

Sammendrag

Det var det året det var så bratt sang Øystein Sunde i sin tid. Året han sang om var 1965, men teksten var i grunn bare en spøkfull parodi på foreldregenerasjonens hang til å stadig snakke om hvor tøft det var i hine hårde dager. Året 2020 nærmer seg slutten, og det har definitivt vært et år som har vært både bratt og tungt for mange. Korona-viruset har herjet rundt i verden, og vi står fortsatt midt i en pandemi hvis utvikling kan synes både overveldende og skremmende. Til tross for hjemmekontor, digital undervisning, hybridløsninger og mangel på fysisk og sosial kontakt, forsøker vi alle etter beste evne å holde de faglige hjulene i gang. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at pandemien har gjort det vanskelig for mange å gjennomføre planlagt forskningsaktivitet dette året. Enten man er blitt forhindret fra å reise på forskningsopphold, ta i mot gjesteforskere, delta på konferanser eller har manglet arbeidsro til å skrive. Vi i redaksjonen er derfor veldig takknemlige for at vi på tross av denne krevende situasjonen har fått inn bidragene som utgjør høstnummeret for 2020.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Forfatteren