Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia

Sammendrag

De siste drøye ti årene har teorien om at det foregår en medialisering (eng: mediatization) av religion fått mye oppmerksomhet blant forskere på religion og media. Kort oppsummert går teorien ut på at at religion blir formet gjennom media og i økende grad er blitt preget av medias representasjonsformer. Med sitt fokus på hvordan religion påvirkes av, og påvirker, andre sektorer i kultur og samfunn, kan medialiseringsteori ses som en del av den kulturorienterte dreiningen innenfor religionsforskningen. Dette gjenspeiles også i det tette interdisiplinære samarbeidet på forskningen om forholdet mellom religion og media.

Flere av forfatterne av Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflict in Scandinavia er nettopp forskere som har vært med på å drive forskningen på religion og media framover. Boka springer ut av det NFR-støttede prosjektet "Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A comparative Scandinavian Study" (CoMRel), og flesteparten av forfatterne har vært tilknyttet dette prosjektet. I tillegg inneholder boka bidrag fra kjente forskere på feltet, inkludert Birgit Meyer, Marie Gillespie og Lynn Schofield Clark. Som tittelen antyder, er bokas empiriske fokus først og fremst forholdet mellom religion, konflikt og media i en skandinavisk kontekst. Som helhet kan denne boka leses som et prosjekt med to hovedmål: For det første ønsker forskerne å belyse hvilken rolle media spiller i konkrete tilfeller av konflikt som involverer religion i Skandinavia. For det andre forsøker forfatterne å bidra til den videre utviklingen av medialiseringsteori. Mens tidlig medialiseringsteori i liten grad tok høyde for religiøst mangfold og nye medier, forsøker forskerne bak denne boka å utforske kompleksiteten i forholdet mellom religion og media.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.