Fredrik Skott 2013. Påskkäringar. Från troll­domstro till barnupptåg

Anders Gustavsson

Sammendrag


Folkloristen och kulturhistorikern Fredrik Skott är forskningsarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göte­borg, förkortat DAG. Inom ramen för arkivets fokusområde ”Årets fester och livets högtider” har han specialstuderat folkliga utklädningsbruk och upptåg vid påsken från äldre tid och fram till nutid. Tonvikten ligger på kärnområdet i västra Sverige. Övergripande perspektiv är såväl kontinuitet eller stabilitet som förändringar över tid. Relationerna mellan folkliga trosföreställningar, sägner och rituella handlingar problematiseras, likaså vem det är som kontrollerar iscensättningen av de folkliga bruken. Hur påverkas dessa om trosföreställningar och sägenberättande förändras? En förstudie till den föreliggande boken utarbetade Skott inom forskningsprojektet ”Masks and Mumming in the Nordic Area” i början av 2000-talet.


Emneord (Nøkkelord)


Bokmelding, book review, Fredrik Skott

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.