Tidsskriftet

HOVEDFOKUS OG SPENNVIDDE

Tidsskrift for kulturforskning (TfK) publiserer vitenskapelige originalarbeid innen etnologi, folkloristikk, kulturvitenskap og kulturhistorie, samt tilsvarende bidrag fra beslektede fagfelt. Tidsskriftet ønsker en bred tilnærming til samtidige og historiske kulturelle tema og henvender seg til fagfolk, studenter og kulturhistorisk interesserte. I tillegg til vitenskapelige arbeider på norsk, svensk, dansk og engelsk publiseres anmeldelser av bøker og andre kortere tekster.

OM FAGVURDERINGSPROSESSEN

Fagfellevurderingen foregår alltid dobble-blind, og det blir alltid brukt to fagfeller per artikkel. Vi sørger for å anonymisere både artikkel og fagfellevurdering, ved at vi også anonymiserer dokumentets forfatternavn i «egenskaper».

Fagfellevurderingen foregår etter et sett med retningslinjer. Vi ber om å få kommentert innhold og kvalitet, originalitet, teoretisk og metodisk grunnlag, kvalitet og klarhet i presentasjonen, språklig klarhet, struktur, betydning og relevans for TFK-lesere. I tillegg ber vi fagfellen melde fra om hvorvidt han/hun kjenner til om teksten er publisert tidligere. Dernest ber vi om anbefaling om til redaksjonen etter vanlige kriterier: Publisere, Avvise, Publisere med revisjon (forslag til mindre eller større endringer)

Redaksjonen behandler dernest fagfellevurderingen internt. Som oftest blir den sendt videre i sin helhet. Hvis det det er stort avvik mellom fagfellenes innspill til forfatter, kommenterer vi hva vi mener er det mest sentrale i vurderingene.

Vi avtaler individuelt med forfatter hvor lang tid de behøver for å etterkomme fagfellenes innspill.

PUBLISERINGSFREKVENS

Tidsskrift for kulturforskning gis ut med to nummer per år.

OPEN ACCESS-RETNINGSLINJER

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Redaksjonsråd

Mattias Bäckström, førsteamanuensis i kulturminneforvaltning, NTNU.
Brita Brenna, professor, Senter for museumsstudier, UiO.
Coppélie Cocq, Professor ved samiske studier og digital humaniora, Umeå
universitet.
Tine Damsholt, professor, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.
Dirk Johannsen, professor kulturhistorie, IKOS, UiO.
Lars Kaijser, professor, ERG Stockholms universitetet.
Leiv Heming Sem, professor, Nord Universitet.
Caroline Nyvang, Seniorforsker, Specialsamlinger, dansk Folkemindesamling
Audun Kjus, førstekonservator Norsk Folkemuseum
Fredrik Skott, Avdelningschef, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.
 
Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Tidsskrift for kulturforskning lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

Informasjon om opphavsrett

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til forfatteren av arbeidet og til at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

ARKIVERING

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.