Redaksjon

Fra nummer 1 2024 er redaksjpnen som følger:

Line Esborg, IKOS, UiO (ansvarlig redaktør f.o.m nr 1-2020), førsteamanuensis i
kulturhistorie og museologi, tlf 92225449/22854919,  line.esborg@ikos.uio.no

Ane Ohrvik, IKOS, UiO professor i kulturhistorie og museologi
ane.ohrvik@ikos.uio.no
Karen Lykke, SUM, UiO, professor ved Senter for utvikling og miljø,
k.v.lykke@sum.uio.no
Mattias Ekman, Førstekonservator herregårder, Førstekonservator NMF
Østfoldmuseene, Mattias.Ekman@ostfoldmuseene.no