Redaksjon

Fra nummer 1 2020 er det Line Esborg ved Universitetet i Oslo som tar over som ansvarlig redaktør. Vi takker avtroppende redaktør Kyrre Kverndokk for lang og tro tjeneste!

Line Esborg, IKOS, UiO (redaktør), førsteamanuensis i kulturhistorie og museologi, tlf 92225449/22854919,  line.esborg@ikos.uio.no
Audun Kjus, NEG, Norsk Folkemuseum, førstekonservator, audun.kjus@norskfolkemuseum.no
Hannah Kristine Lunde, IKOS, UiO (redaksjonssekretær) phd kulturhistorie, h.k.lunde@ikos.uio.no
Ane Ohrvik, IKOS, UiO førsteamanuensis i kulturhistorie og museologi ane.ohrvik@ikos.uio.no
Karen Lykke Syse, SUM, UiO, førsteamanuensis sentrer for utvikling og miljø, k.v.l.syse@sum.uio.no