Nationsgränser i Norden
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2005). Nationsgränser i Norden. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/367

Sammendrag

I den omfångsrika antologi som den norske historikern Steinar Imsen har redigerat får läsaren djupa inblickar i hur de nordiska nationsgränserna har utvecklats från medeltiden och fram till 1900-talet. Vissa gränsdragningar mellan länderna har varit konstanta medan andra har förändrats vid olika tidpunkter. En central utgångspunkt för boken framkommer i redaktörens yttrande om att "grenselandskapene utgjør tankevekkende alternativer til de nasjonale storsamfunnene" (s 22). Ett omfattande nor­diskt forskningssamarbete särskilt inom ämnet historia och i viss mån språkvetenskap och kulturgeografi ligger till grund för de sjutton kapitlen i boken vilka har olika författare. I en första huvuddel av boken diskuteras Nordens yttre gränser medan de inre gränserna presenteras och analyseras i en senare del.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.