Elin Franzén. "Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium"
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2022). Elin Franzén. "Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium". Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2096

Sammendrag

Elin Franzén har vid Stockholms universitet lagt fram en doktorsavhandling i etnologi om radiolyssnande i Sverige. Praxis i vardagen som även omfattar helger står i centrum. Det rör sig om möten mellan människor och materiell kultur i form av radioapparater. Dessa har i stor utsträckning förändrats alltsedan de började användas på 1920-talet. Berät­telser om erfarenheter och upplevelser är det viktiga i avhandlingen.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Anders Gustavsson