Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2002). Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/485

Sammendrag

Tre finlandssvenska etnologer, Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist och Yrsa Lindqvist, har skrivit ett övergripande och sammanfattande arbete om den finlandssvenska befolkningsgruppen i Finland med anor sedan medeltiden. Den uppgår nu till omkring 6% av befolkningen. Studien är ett resultat av ett forskningsprojekt inom  Finlands akademi 1994-1997 med titeln Kulturell konfrontation och självbild. En del av uppsatserna i boken har varit publicerade i andra sammanhang i och utanför Finland, men nu ingår de i ett större analytiskt sammanhang. Empirin har huvudsakligen insamlats från 1970-talet och framåt. Källmaterialet består både av svar på utsända frågelistor och utgör resultat av etnologiska fältarbeten. Därtill kommer brev, dagböcker, tidningar och tryckta skrifter från äldre tid.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.