Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.) 2013. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt.
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2013). Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.) 2013. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/623

Sammendrag

Forskningsetik har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat diskussionsområde. Personlig integritet skall skyddas både vid insamling, arkivering och vetenskaplig ana-­lys. I Norge finns det forskningsetiska kommittéer såväl för samhällsvetenskap och humaniora (NESH) som för naturvetenskap och teknologi (NENT). Sekre-­teriats-­ledarna för båda dessa kommittéer, Hallvard Foss-­heim respektive Helene Ingierd, har gett ut en antologi som problematiserar forskares tystnadsplikt i relation till plikten att till myn-­digheter anmäla samhällsfarlig och straff-­bar verksamhet som man kan komma i kontakt med vid fältarbeten. En samvetskonflikt kan uppstå som inte är lätt att hantera för forskaren. Denna plikt kan hota tilliten mellan forskare och forskningsdeltagare som är så viktig för att få ett framgångsrikt fältarbete. Artiklarna i denna antologi, som sätter frågorna om anonymisering i fokus, fram-­lades första gången vid ett seminarium som anordnades av NESH och Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 2010.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.