Thomas Lundén 2002, Över gränsen. Om människan vid territoriets slut
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2002). Thomas Lundén 2002, Över gränsen. Om människan vid territoriets slut. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/475

Sammendrag

Forskning om gränser och gränsöverskridande har på senare år tilldragit sig ett ökande intresse bland kulturvetenskapliga forskare på olika håll i Europa. Vid en europeisk etnolog- och folkloristkongress i Budapest år 2001 var titeln på en panel­diskussion "Cultures of Borderlands", och många forskare deltog aktivt i denna session.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.