Fredrik Skott 2008. Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964.
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, A. (2009). Fredrik Skott 2008. Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/496

Sammendrag

Fredrik Skott har framlagt en ämneshistorisk doktorsavhandling i historia i Göte­borg. Hans tema gäller insamling i idé och praktik av traditionsmaterial till det folkloristiska arkivet i Göteborg från dess start 1919 fram till 1964. Det var från början folkets, i betydelsen landsbygdsbefolkningens, muntligt traderade minnen som skulle räddas undan glömskan.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.