Medlemskap

Vi du bli medlem i Forening for kulturforskning?

Forening for kulturforskning er et samarbeidsorgan for kulturforskere i Norge, for eksempel kulturhistorikere, kulturvitere, etnologer, folklorister og museologer.

Foreningens formål er:

  1. Å fremme interessen for faglige spørsmål og styrke kulturforskningens stilling og anvendelighet i samfunnet.
  2. Å arrangere regelmessig Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning.
  3. I samarbeid med utgiver ha ansvar for publisering av det nasjonale fagtidsskriftet Tidsskrift for kulturforskning.

Som medlem blir du invitert til og har adgang til foreningens arrangementer, og du får som medlem adgang til den nasjonale fagkonferansen som arrangeres minst hvert annet år. Du får tilsendt trykte nummer av Tidsskrift for kulturforskning som gis ut to ganger i året.

Medlemskap i foreningen koster 500,- årlig, og du kan tegne medlemskap gjennom å sende en e-post til novus@novus.no. Er du student koster medlemskapet 350,- årlig.

Eller du kan besøke Novus forlags hjemmeside: https://novus.no/collections/medlemskap-abonnementer