Nr. 1 (2020)
Beskrivelse av nummer

Dette første åpne nummeret dekker et spekter av temaer og innfallsvinkler som viser bredden i aktuell kulturforskning. Vi håper du vil betrakte det som en godteskål du kan velge mange favoritter fra!

I tillegg til hele seks artikler inneholder dette tidsskriftnummeret også presentasjoner av to nye doktoravhandlinger og seks bokanmeldelser.

Hele utgaven
PDF