Forfattermuseumsfunksjonene
PDF

Hvordan referere

Aarbakke, T. (2020). Forfattermuseumsfunksjonene. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1813

Sammendrag

I avhandlingen Forfatter­museumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur (2019) har jeg forsket på tre unge institusjoner viet til hvert sitt etablerte forfatterskap. De stiller ut tre norske forfattere som markerte seg i det 20. århundret, nemlig Knut Hamsun (1859-1952), Sigrid Undset (1882-1949) og Olav H. Hauge (1908-1994). Institusjonene det dreier seg om er Hamsunsenteret som åpnet i 2009, Bjerkebæk - Sigrid Undsets hjem som åpnet i 2007 og Hauge-senteret som åpnet i 2014.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.