Hanne Marie Johansen 2019. Skeive linjer i norsk historie - frå norrøn tid til i dag
PDF

Hvordan referere

Fristiansen, H. W. (2020). Hanne Marie Johansen 2019. Skeive linjer i norsk historie - frå norrøn tid til i dag. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1819

Sammendrag

Dette er akkurat hva skeiv historieskriving trenger nå, tenkte jeg da jeg ved inngangen til et nytt tiår leste Hanne Marie Johansens bok Skeive linjer i norsk historie. Johansen har skrevet en bok som rydder, systemati­serer og sammenstiller - om ikke alt, så i hvert fall det meste av - det banebrytende arbeidet som er gjort innenfor skeiv historie­skriving i Norge de siste 30 årene. Det er gjort på en grundig og faglig etterrettelig måte, i tett samarbeid med Skeivt arkiv, en avdeling ved Universitets­biblioteket i Bergen som jobber med å ta vare på, dokumentere og formidle skeiv historie eller LHBT-historie. Denne boka bør være obligatorisk lesning for alle som går i gang med nye forskningsprosjekter og vil sikkert også stimulere til ny forskning om skeiv historie. Kort sagt, dette er ei bok som samler og konsoliderer et fagfelt som lenge har vært fragmentert og preget av teoretiske og personlige motsetninger.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.