Mads Langnes 2018. Utskiftningsrett og gardsskipnad - innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i tre ulike landslutar
PDF

Hvordan referere

Halberg, M. K. (2020). Mads Langnes 2018. Utskiftningsrett og gardsskipnad - innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i tre ulike landslutar. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1818

Sammendrag

Boka er en omarbeidet versjon av doktorgradsavhandlinga Mads Langnes forsvarte ved Det humanistiske fakultetet, Universi­tetet i Bergen i 2015. Den tar for seg innmarksutskiftninger og undersøker og drøfter omfanget av, årsakene til og virkningene av dem i de tre områdene Lom (Nord-Gudbrandsdalen), Ullensvang (Har­danger) og Veøy (Romsdal).
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.