Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Esborg, L. (2020). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1806

Sammendrag

Med dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning trer en ny redaksjon frem, be­stående av fem dedikerte kulturhistorikere med base i Oslo. Vi benytter anledningen til å takke Bergens-redaksjonen ved Kyrre Kverndokk for mange års innsats.    

Den nye redaksjonen består av redaksjonsmedlemmene Audun Kjus, kulturhistoriker og førstekonservator ved NEG, Stiftelsen Norsk Folkemuseum; Ane Ohrvik, førsteamanuensis i kulturhistorie ved IKOS, UiO; Karen Lykke Syse, første­amanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO; redaksjonssekretær Hannah K. Lunde, sti­pendiat ved IKOS, UiO samt undertegnende som er førsteamanuensis i kulturhistorie ved UiO og ansvarlig redaktør for TfK de neste fire årene.    

For å videreføre ambisjonen om å være Norges ledende kulturvitenskapelige tidsskrift har vi fått med oss et entusiastisk redaksjonsråd som favner både kulturvitenskap, kultur­historie, etnologi og folkloristikk, kulturarvsstudier og museologi ved universiteter, museer og arkiv i Norge og Norden.      

Dette første åpne nummeret dekker et spekter av temaer og innfallsvinkler som viser bredden i aktuell kulturforskning. Vi håper du vil betrakte det som en godteskål du kan velge mange favoritter fra!     

I tillegg til hele seks artikler inneholder dette tidsskriftnummeret også presentasjoner av to nye doktoravhandlinger og seks bokanmeldelser.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.