Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/433

Sammendrag

Vi åpner året 2011 med tre svært ulike artikler og tematikker fra våre fagmiljø. Kjell Olsen får æren av å åpne nummeret. I artikkelen "Kvinners og menns fortellinger om den russisk-norske grensen" får vi et innblikk i fortelleseminaret som fant sted i Kirkenes i 2010. Her kom norske og russiske kvinner og menn for å fortelle om sine grenseerfaringer. Kjell Olsen viser hvordan kvinnenes fortellinger skiller seg fra mennenes.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.