Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland.
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2006). Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/594

Sammendrag

Georg Drakos' studie av hiv-smittete/aids-syke og deres pårørende er basert på feltarbeid i Sverige og i Hellas utført i årene 2000-2003. Det er tale om en stor studie, med 100 intervjuer gjort med hiv-smittete/aids-syke, pårørende og helsepersonell i Stockholm og Aten. Dette er i en tid der livsforlengende medisiner, såkalt "bremsemedisiner", kom på markedet, hvilket førte til at de pårørende ble mer usynlige enn de var i epidemiens første år. Tausheten rundt smitten er ifølge Drakos kanskje mer påtrengende nå enn den var i sykdommens spede barndom. Dette forklares med at smittede nå vet hva åpenhet rundt sykdommen kan bety for arbeidsgiver og lignende.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.