Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 9(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/523

Sammendrag

Årets tredje tidsskriftsnummer er klart til å leses! I dette nummeret presenterer vi tre artikler og tre bokmeldinger.

Den første artikkelen, "Samisk nysjamanisme. Urfolksspiritualitet mellom lokale og globale straumar", er skrevet av PhD-stipendiat Trude Fonneland og handler om hvordan samisk kultur og tradisjoner ses som inspirasjonskilder for nysjamanister, samt hvordan forestillingen om det samiske fungerer i markedsføringen av sjamanistiske tjenester og produkter.

Neste artikkel er forfattet av Arne Lie Christensen. I "Historien om en bygård. Om arkitektur, kulturminnevern og den gode smak" følger forfatteren konfliktene og debattene som har vært om Groschgården siden den ble oppført i 1897, og hvordan disse avspeiler det omskiftelige i den moderne kulturen.

Siste artikkel er forfattet av Margrete Skår, Hogne Øian og Erling Krogh. Temaet i denne artikkelen er naturopplevelse og tidsopplevelse. Feltarbeidet er fra Brumunddal, og forfatterne har studert tidsforståelsen i naturopplevelsen.

Nummeret avsluttes med tre bokmeldinger. Vi skulle gjerne hatt flere bokmeldinger med i hvert nummer. Hvis du ønsker å anmelde en bok, ta så bare kontakt!

God lesning!
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.