Nr. 1 (2021)
Beskrivelse av nummer

Hva vi ønsker å vise fram i dette spesialnummeret er en samtidig dokumentasjon av pandemien, i realtid, slik den har blitt sett av folklorister og etnologer i Norden. I dette nummeret kan man dermed lese studier av "den nye hverdagen" som har oppstått, dens nye rutiner, fortellinger, festskikker og humor, i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Hele utgaven
PDF