Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/486

Sammendrag

Årets siste nummer av Tidsskrift for kulturforskning foreligger, og vi tilbyr tre artikler og en bokmelding som vi håper fremstår som spennende og interessante inntak til fagene våre.

Den første artikkelen handler om skolehus. Leidulf Mydland skriver i artikkelen "Skolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning" om hvordan kulturminner tilskrives verdi i lokal kontekst.

Overgangen til neste artikkel er stor. Håvard Hellerud Knoff skriver om fotball i "Sportspolitisk sammenblanding av nasjonsbygging og kommersialisering i ikke-vestlige land". Her ser vi hvordan økonomiske og politiske motiver styrer disse sportslige mega events.

Overgangen til den tredje og siste artikkel er også stor. Susanne Nylund Skogs "I det idela födandets gränsland. Normalisering av förlossningsberättelser i Sverige på 1990-talet" har et folkloristisk fokus på hvordan tausheter og tale er med til å konstituere normalitet.

Nummeret avsluttes med en bokmelding og en takk til de mange konsulenter som har vært med til å muliggjøre dette tidsskriftet i 2011.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.