Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2010). Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Tidsskrift for Kulturforskning, 9(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/522

Sammendrag

Doktoravhandlingen Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad er skrevet innenfor rammene av det tverrfaglige forskningsprosjektet "Att möta gästen", og forfatteren, Maria Strannegård, har i avhandlingstiden hatt to akademiske tilhørigheter: Etnogiska institutionen i Lund og Institutionen för Service och Management i Helsingborg. Det finnes ikke mange etnologiske doktoravhandlinger om hoteller, ei heller om livsstils­hoteller, men selve feltet, "ny økonomi", opplevelsesøkonomi eller følelsesøkonomi er et godt utbygd forskningsfelt. Målet med avhandlingen er å vise hvordan livsstilshotellene belyser sentrale trekk ved de siste tiårs økonomiske utvikling. Materialet som Strannegård benytter seg av er intervjuer med hotelleiere og -gjester, samt observerende deltakelse, og Strannegård har i den anledning bodd på 17 livsstilshoteller  på det europeiske og amerikanske kontinentet mellom 2003 og 2009. Teoretiske perspektiv er hentet fra diskursteori, fenomenologi, identitetsteori og semiotikk.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.