Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i hete­rofile parforhold
PDF

Hvordan referere

Grønstad, L. (2021). Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i hete­rofile parforhold: Doktorgradsavhandling i kulturvitskap forsvart ved Universitetet i Bergen 11. desember 2020. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1983

Sammendrag

Få menn i heteroseksuelle forhold endrar etternamnet sitt. Føremålet mitt har vore å undersøke tydingane menn har knytt til etternamna i heteroseksuelle forhold gjen­nom å dykke ned i fire sentrale tema i menn sine forteljingar om eigne etternamn. Dei fire temaa er familie, kontinuitet og tradisjon, kjønnslikestilling og individuell identitet. Desse fire temaa har eg funne fram til ved hjelp av ein tematisk analyse (jf. Braun og Clark 2006) av det samla materialet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Line Grønstad