Historiske tablåer. En fortellende billedserie i Riddersalen på Christiansborg slott 1778-1791
PDF

Hvordan referere

Stovner, I. L. (2021). Historiske tablåer. En fortellende billedserie i Riddersalen på Christiansborg slott 1778-1791: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1982

Sammendrag

Avhandlingen er en undersøkelse av historiefremstillingen i en serie bilder malt av Nicolai Abildgaard i Riddersalen på Christiansborg slott i årene 1778 til 1791. Dette var slottets store festsal og kjent som en av Europas største severdigheter i samtiden. Serien viste 10 utvalgte store øyeblikk i perioden Oldenborgerne regjerte. Hvert bilde viste både en viktig hendelse i landets historie og kongen som utfører en god handling og som viser ham som et moralsk eksempel. Gjennom billedanalysene har jeg gjort funn som har ført til en konkret korrigering i forhold til tidligere tolkninger av hva bildene viser. I tillegg har jeg gjort funn på et mer teoretisk nivå, som dreier seg om historieforståelsen som kommer til uttrykk i bildene.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Ina Louise Stovner