Brita Brenna og Marit Anne Hauan (red.) 2018. "Kjønn på museum"
PDF

Hvordan referere

Walle, T. M. (2021). Brita Brenna og Marit Anne Hauan (red.) 2018. "Kjønn på museum". Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1985

Sammendrag

"Hvordan tilpasses kjønnsteoretiske tilnærminger museenes allsidige virksomhet?" spør redaktørene Brita Brenna og Marit Anne Hauan i forordet til boka Kjønn på museum. På mangfoldige måter, kan man slå fast etter å ha lest boka, og ikke alltid på måter som uttrykker en forent forståelse av hva kjønn er og hvordan kjønn virker. Dette trenger ikke å være problematisk, all den tid kjønn er tema innenfor et utall vitenskapelige disipliner, og kjønnsforskningen i seg selv er tverrfaglig og disiplinoverskridende. Det skal likevel påpekes innledningsvis at denne mangfoldigheten i tilnærminger til kjønn som teoretisk felt, utfordrer den ambisjonen redaktørene utrykker på vegne av boka som et "svar på en mangel på forskning og perspektiver som kan gjøre oss klokere på hvordan museer er kjønnet" (s. 9). Dette skal jeg komme tilbake til.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Thomas Michael Walle