Tidsskrift for kulturforskning

Tidsskrift for kulturforskning er et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene. Tidsskriftet ønsker en bred tilnærming til forskning både på samtidig og tidligere kultur, og henvender seg til fagfolk, studenter og et kulturfaglig og kulturhistorisk interessert publikum. Tidsskriftet publiserer vitenskaplige originalarbeider fra norsk etnologi og folkloristikk, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fag. I tillegg til de vitenskaplige arbeidene, legger tidsskriftet også vekt på anmeldelser av bøker og utstillinger, samt presentasjoner av sentrale verk og forskere. Tidsskrift for kulturforskning er et refereetidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside


Redaksjon
Kyrre Kverndokk (redaktør), Kyrre.Kverndokk@uib.no
Tove Fjell
Tone Hellesund
Gry Heggli
Redaksjonssekretær: Janne Werner Olsrud, 
j.w.olsrud@ikos.uio.no

Redaksjonsråd
Barbro Blehr, Stockholms universitet
Brita Brenna, Universitetet i Oslo
Bjørn Sverre Hol Haugen, Anno museum
Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
Trude Fonneland, Universitetet i Tromsø
Kari Telste, Norsk Folkemuseum
Anne Folke Henningsen, Københavns universitet
Fredrik Skott, Dialekt,- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Hans-Jakob Ågotnes, Universitetet i Bergen

Adresse
Tidsskrift for kulturforskning ved
Kyrre Kverndokk
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Postboks 7805,
5020 BERGEN


Nr 2 (2019): Fra industri til industriarv


Omslagsside