Mads Langnes (red.), 2022. Fogderi­fylket Møre og Romsdal
PDF

Hvordan referere

Hundstad, D. (2023). Mads Langnes (red.), 2022. Fogderi­fylket Møre og Romsdal. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2233

Sammendrag

«Nordmøringen er en kultivert utgave av sørtrønderen» (s. 202). Dette informantsitatet finner vi i Odd W. Williamsens sprudlende tekst «Det er trangt mellom svele og sodd» (s. 191–213), som avslutter denne nye antologien om fogderifylket Møre og Romsdal. I boka presenteres fersk regionalhistorisk forskning fra ansatte ved de tre museene Viti, Romsdalsmuseet og Nordmøre museum. Og la oss slå det fast med en gang: Dette er blitt et vellykket prosjekt. Slik prosjektets faglige rådgivere, UiB-professorene Teemu Ryymin og Hans-Jakob Ågotnes, framhever i sine avsluttende bemerkninger (s. 215–220), er den overordnede problemstillingen ut­formet på «eit passande nivå», og teorien har fungert som retningsgivende for nokså ulike delprosjekt (s. 216), noe bokas redaktør får godt fram i innledningskapittelet (s. 9–24).
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Dag Hundstad