Marit Anne Hauan, 2021. Polare maskuliniteter. Fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time
PDF

Hvordan referere

Aarbakke, T. (2023). Marit Anne Hauan, 2021. Polare maskuliniteter. Fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2231

Sammendrag

Hvilke maskulinitetsideal(er) som kom­mer til syne i fortellinger om polare mennesker, er et sentralt forskningsspørsmål i folkloristen Marit Anne Hauans prosjekt som har resultert i boken Polare maskuliniteter. Fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time. Gjennom elleve kapitler – ett innledende kapittel og ti caser – undersøker forfatteren tekster og beretninger om ekspedisjoner, overvintringsliv og fangstfolk.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Thea Aarbakke