Openheit / Rabasvuohta - Festskrift til Håkan Rydving

Hans Geir Aasmundsen, Jelena Porsanger, Bjørn Ola Tafjord

Sammendrag


Ein av eigenskapane som kjenneteiknar Håkan Rydving mest som akademikar, er openheita hans. Han og den vil vi heidre med dette spesialnummeret av Dīn. Saman med eit spesialnummer av Journal of Northern Studies redigert av Olle Sundström, eit spesialnummer av Temenos om religion og politikk redigert av Stefan Olsson, og endå eit spesialnummer av Dīn om islam redigert av Mona Helen Farstad og Ulrika Mårtensson, er dette eit festskrift til Håkan sin 65-årsdag. Medan dei andre nummera er konsentrert kring kvar sitt store felt som Håkan har studert og undervist om med oversikt, detaljkunnskap, autoritet og audmjuke, handlar dette nummeret mellom anna om akademiske haldningar og metodar og om samisk forsking, historie, religion og språk, men også om mykje anna.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.