GUDER I

Sammendrag

Dette er det første av to temanummer om guder. Invitasjonen som ble sendt til bidragsyterne våren 2011 lød som følger: Formålet med dette nummeret av Dīn er å sette søkelys på "guder" som en religionsvitenskapelig analytisk kategori. Vi håper å frembringe en kritisk diskusjon preget av forskjellige bidragsyteres teoretiske interesser og arbeid med religiøse kontekster.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.