Nr. 2 (2015): Misjon
Misjon

Høstnummeret 2015 handler hovedsakelig om temaet misjon i det nittende og tjuende århundre. Gjesteredaktør er Karina Hestad Skeie ved NLA Høgskolen i Bergen, og innledningen hennes introduserer både temaet misjon og artiklene nærmere. Dessuten bidrar Michael Stausberg med en oversiktsartikkel om teoretiske og empiriske koblinger mellom lykke og religion, områder som hittil ikke har blitt viet alt for mye oppmerksomhet innenfor selve faget religionsvitenskap. Da ønsker vi alle riktig god lesning!