Nr. 1 (2016): Minne
Minne

Vårnummeret 2016 har temaet minne. Gjesteredaktørene denne gang er Bengt-Ove Andreassen og Espen Dahl, begge fra Universitetet i Tromsø. Artiklene er et resultat av et seminar om minne i mars 2015. I innledningen gir Andreassen og Dahl oss et innblikk i bakgrunnen for dette seminaret og en liten innføring i minneforskningen, i tillegg til en kort presentasjon av de ulike bidragene. Nummeret inneholder også en artikkel av Øyvind Wiik Halvorsen om toleranseproblematikk i Ludvig Holbergs forfatterskap, med utgangspunkt i et utvalg essayer fra samlingene Moralske tanker og Epistler. Kunstneren Kjersti Sletteland bidrar dessuten med sine verk både på omslaget og inne i bladet. Vi har også fått plass til to bokanmeldelser, en av Ingvild Sælid Gilhus, som har sett på David Thurfjells bok Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen, og en av Gina Dahl som har tatt for seg Inger Furseths antologi Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Vi håper at nummeret faller i smak, god lesning!