Openheit / Rabasvuohta - Festskrift til Håkan Rydving

Sammendrag

Ein av eigenskapane som kjenneteiknar Håkan Rydving mest som akademikar, er openheita hans. Han og den vil vi heidre med dette spesialnummeret av DÄ«n. Saman med eit spesialnummer av Journal of Northern Studies redigert av Olle Sundström, eit spesialnummer av Temenos om religion og politikk redigert av Stefan Olsson, og endå eit spesialnummer av DÄ«n om islam redigert av Mona Helen Farstad og Ulrika Mårtensson, er dette eit festskrift til Håkan sin 65-årsdag. Medan dei andre nummera er konsentrert kring kvar sitt store felt som Håkan har studert og undervist om med oversikt, detaljkunnskap, autoritet og audmjuke, handlar dette nummeret mellom anna om akademiske haldningar og metodar og om samisk forsking, historie, religion og språk, men også om mykje anna.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.