Nr. 1 (2017): Musikk
Musikk

Vårnummeret 2017 har temaet musikk. Gjesteredaktørene denne gang er Jan Magne Steinhovden, stipendiat i etnomusikologi ved Griegakademiet i Bergen, og Mona Helen Farstad, som er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NLA Høgskolen i Bergen. Noen av artiklene i dette nummeret springer ut av en tverrfaglig forskergruppe i religion og musikk ved NLA Høgskolen, og en internasjonal workshop som ble arrangert ved NLA Høgskolen i august i 2014. I innledningen gir Steinhovden og Farstad oss et lite innblikk i forskningsfeltet religion og musikk, i tillegg til en kort presentasjon av de ulike bidragene. Vi er veldig glade for at vi har fått kunstneren Jane Sverdrupsen til å bidra med sine verk, både på omslaget og inne i bladet. Disse arbeidene er laget spesielt for dette temanummeret.

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Jeanette Sky, en av pionerene bak dette tidsskriftet, dessverre gikk bort 5. desember 2016. Noen av hennes tidligere kolleger har sendt oss et minneord som vi har inkludert i dette nummeret.

Vi håper at tekstene faller i smak, god lesning!

Hele utgaven
PDF