Sami Yusuf og den islamske pop-musikken: fra folkelig Muḥammad-fromhet til universell spiritualitet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Sami Yusuf
islamsk pop-musikk
spiritualitet
populærkultur
globalisert islam

Sammendrag

De overgripende kulturelle endringer som preger det senmoderne samfunnet, som individualisering, demokratisering og spirituali­sering, har ført til endringer i det religiøse landskapet, og preger også ulike islamske diskurser. Spredning av religion og formuleringen av islamske diskurser skjer i stor grad på nye medier og digitale plattformer. De siste tiårene har vi sett at islamske vekkelsesbevegelser har inntatt pop-scenen og bruker aktivt nye medier for å markedsføre og spre sin musikk. Denne artikkelen tar for seg artisten Sami Yusuf, en sentral representant for den nye, islamske pop-musikken. Artikkelen vil analysere det reli­giøse budskapet som formidles gjennom Sami Yusufs musikk, sette det i en større kontekst og diskutere det i lys av forskning på religion og populærkultur i en senmoderne kontekst, glo­balisert islam og spiritualitet. Artikkelen peker i retning av at Yusufs konsept spiritique kan forstås som et forsøk på å utforme og uttrykke en transkulturell religiøsitet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.