David Thurfjell, Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen.

Sammendrag

Boken tar utgangspunkt i at svenskene er gudløse, for så å vise at dette slett ikke er opplagt. Boken dreier seg altså om postkristne svenskers forhold til religion. Den beveger seg langs det forfatteren kaller tre hovedspor, nemlig kristendom, sekulær religionskritikk og esoterisme. Disse temaene diskuteres i åtte kapitler, og boken bygger blant annet på hundre dybdeintervjuer og spørreskjemaundersøkelser.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.